Photo Albums » Album » Powis Place

OSW-NEG-O-1-170 Powis Place, 1963

OSW-NEG-O-1-170 Powis Place, 1963