OSW-NP-O-5-13-15 – Exam Time – 1971

Nurses sitting their exams in April 1971.