OSW-PH-O-5-1-29 – Gobwen Rd & Whittington Rd – 1966